BIỆT THỰ SONG LẬP SD42 AZALEA HOMES (HOA ĐỖ QUYÊN)